E-Mail:
office@cleanworldenergy.com.pl
Telefon:
+48 (22) 307 32 66
Adres:
Clean World Energy Sp. z o.o., 02-968 Warszawa ul. Przyczółkowa 100

Firma

Clean World Energy Sp. z o. o. powstała w dniu 31 marca 2011 roku, jako spółka celowa do realizacji projektu budowy i eksploatacji instalacji do produkcji energii elektrycznej i ciepła w procesie termicznego przekształcania odpadów komunalnych, niebezpiecznych, przemysłowych, ustabilizowanego osadu ściekowego oraz RDF-u.

Udziałowcami Spółki są osoby prywatne.

Clean World Energy zatrudnia doświadczoną kadrę, gwarantującą sprawne i kompleksowe przeprowadzenie procesu inwestycyjnego. Zespół składa się ze specjalistów w dziedzinach:

  • gospodarki odpadami,

  • produkcji i sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej,

  • przepisów prawa związanych z działalnością samorządów terytorialnych, a w szczególności z działalnością infrastrukturalną i energetyczną,

  • budowy i realizacji strategii firmy, znajomości całości zagadnień dotyczących planowania, budżetowania i wykonawstwa procesów inwestycyjnych.

Clean World Energy Sp. z o.o.
Siedziba: ul. Przyczółkowa 100, 02-968 Warszawa
Numer KRS: 0000384135
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
NIP: 9512335671
Kapitał zakładowy 82 000 zł wpłacony w całości